ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น "ผู้รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
13 พ.ย. 2562

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี อดีตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็น "ผู้รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ"โดย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวอช)...

แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
13 พ.ย. 2562
โครงการ SEA-ABT ภายใต้การสนับสนุนของ the Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE)
31 ต.ค. 2562

      โครงการ SEA-ABT ภายใต้การสนับสนุนของ the Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงและยั่งยืน (Life Long Learning) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มให้กับ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนี้ได้พัฒนามาจากความต้องการของผู้เรียน และปรับปรุงหลักสูตรด้วย แนวทางการสอนที่ริเริ่มและพัฒนาขึ้นมาพร้อมกับใช้เครื่องมือช่วยสนับสนุนการสอนที่เหมาะสม...

เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤศจิกายน 2562
18 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ต.ค. 2562

" ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้และธัญชาติ " เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ตั้งแต่วันนี้ -11 พฤศจิกายน 2562ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าศึกษาได้ที่ https://cb.ku.ac.th/apply/วิดีโอประชาสัมพันธุ์ชุดวิชาฯ https://www.youtube.com/watch?v=xkHIKDdcjmM...

1 2 3 4 5 . . .56 Next