รอติดตามชม “ประวัติศาสตร์บอกเล่า” คณะอุตสาหกรรมเกษตร เร็ว ๆ นี้
11 ก.ย. 2563

วันนี้มีโอกาสได้ร่วมฟังการบันทึกเทป “ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History)” ก่อนจะมาเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตร จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร จัดทำโดย หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคคลสำคัญ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ทนง ภัครัชพันธุ์ อดีตคณบดี หนึ่งในผู้สร้างและก่อตั้งคณะ ฯ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี อดีตคณบดี หนึ่งในผู้สานต่อพัฒนาคณะ ฯ และ ดร.สง่า ดามาพงษ์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร หนึ่งในผู้บุกเบิกการนำความรู้ไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวในอดีต ตั้งแต่ยุคบุกเบิก สู่การ...

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการอบรม Mintel Global New Products Database
11 ก.ย. 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการอบรม เรื่อง แนวโน้มอนาคตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ด้วยฐานข้อมูลนวัตกรรมใหม่ระดับโลก Mintel Global New Products Database (GNPD) โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดซื้อสิทธิ์การใช้ฐานข้อมูลกับทางบริษัทการวิจัยทางการตลาด Mintel International Group Ltd (Mintel) เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาและการสร้างสรรค์ ที่ช่วยต่อยอดการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก คณะอุตสาหกรรมเกษตรเล็ง...

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ
14 ส.ค. 2563

ม.เกษตร เปิดหลักสูตรใหม่ระดับประกาศนียบัตร ใช้เวลาเรียน 1 ปี หวังพัฒนาและสร้างบุคลากรเสริมในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย รองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องรศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า หลังสถานการณ์โควิด คาดว่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการคาดการณ์กันว่าในปี 2562-2564 แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจะมีประมาณ 0-2 เปอร์เซ็นต์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเครื่องดื่มขอ...

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ
8 ก.ค. 2563

วัตถุประสงค์ : เพิ่มพูนความรู้ด้านเครื่องดื่มและการจัดการ ระยะเวลาเรียน 1 ปี จัดการเรียนการสอน : เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ /ภาษาไทย ผู้สอน: คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม กำหนดการับสมัคร: เดือนตุลาคม 2563 (โดยประมาณ) ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 90,000 บาท ต่อหลักสูตร (ภาคการศศึกษาละ 45,000) ทั้งนี้รอดูประกาศเป็นทางการ รายละเอียดหลักสูตร ชื่อปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่...

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 40 ปี
24 มิ.ย. 2563

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี นำสมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะฯ และส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม เนื่องในในวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 40 ปี ณ วัดบางบัว กรุงเทพฯ...

1 2 3 4 5 . . .57 Next