คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 40 ปี
24 มิ.ย. 2563

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี นำสมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะฯ และส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม เนื่องในในวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 40 ปี ณ วัดบางบัว กรุงเทพฯ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 ตำแหน่ง
24 มิ.ย. 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 ตำแหน่ง1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ กำหนดสอบวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ กำหนดสอบวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
2 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ กำหนดสอบวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 13.00 น.

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ กำหนดสอบวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น.

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ขอให้ผู้เข้ารับการสอบปฏิ...

โครงการ SEA-ABT ภายใต้การสนับสนุนของ the Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE)
31 ต.ค. 2562

      โครงการ SEA-ABT ภายใต้การสนับสนุนของ the Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงและยั่งยืน (Life Long Learning) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มให้กับ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนี้ได้พัฒนามาจากความต้องการของผู้เรียน และปรับปรุงหลักสูตรด้วย แนวทางการสอนที่ริเริ่มและพัฒนาขึ้นมาพร้อมกับใช้เครื่องมือช่วยสนับสนุนการสอนที่เหมาะสม...

เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤศจิกายน 2562
18 ต.ค. 2562