6 ก.พ. 2560
เรียน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทุกท่าน ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยพร้อมเพรียงกัน


ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นประราชกุศล ทุกวันพฤหัสบดี และ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้นั้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เป็นเจ้าภาพ) จึงขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทุกท่าน ร่วมทำบุญบาตรพระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยพร้อมเพรียงกัน

***หากท่านใดมีความประสงค์ร่วม ทำบุญถวายปัจจัยตามจิตศรัทธา และ โปรดรวบร่วมส่งได้ที่ คุณอนงทิพย์ แสงเจริญ เบอร์ภายใน 5104 ณ ชั้น 5 อาคาร 5 สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ก่อนเที่ยงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร